Disclaimer voor huisarts.info

Algemeen

HuisartsenHulp VOF (Kamer van Koophandel 34355951), hierna te noemen HuisartsenHulp, verleent u hierbij toegang tot huisarts.info (en alle websites gebaseerd op huisarts.info die gehost worden door HuisartsenHulp) en nodigt u uit kennis te nemen van de aangeboden informatie. HuisartsenHulp behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van huisarts.info, is het mogelijk dat de informatie die hierop wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op huisarts.info, HuisartsenHulp oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. HuisartsenHulp zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. HuisartsenHulp kan niet instaan dat de informatie gepubliceerd op huisarts.info geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. HuisartsenHulp sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van huisarts.info. HuisartsenHulp is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door HuisartsenHulp verstrekt is. HuisartsenHulp garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op huisarts.info, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt u altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten. De informatie of huisarts.info wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen mogen, indien noodzakelijk, te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht door HuisartsenHulp evenals de gebruikers van huisarts.info.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HuisartsenHulp en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HuisartsenHulp, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van huisarts.info op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Ook biedt Huisarts.info een aantal interactieve mogelijkheden voor uw website, zoals een online inschrijfformulier, herhaalrecepten en e-consult. Afhankelijk van uw HIS kan ook uw agenda online op uw website komen te staan.

U kunt kiezen uit verschillende layouts en tevens foto's toevoegen zodat uw website een eigen uniek uiterlijk krijgt.

Huisarts.info biedt u een eigen website met volledige functionaliteit voor slechts 25,- euro (incl. BTW) per maand.
Welkom bij Huisarts.info. De meeste simpele en professionele oplossing voor uw eigen praktijkwebsite. Huisarts.info biedt een website die u gemakkelijk kunt onderhouden en daarnaast uitermate toegankelijk is voor bezoekers, cliënten en patiënten. De meest belangrijke informatie is hierbij altijd binnen handbereik.
Wanneer u besluit om nog voor 2011 direct voor één jaar te betalen dan kunnen wij u een korting van 15% aanbieden.
Met huisarts.info bieden wij u en uw praktijk een overzichtelijke website waarmee u enerzijds kunt communiceren naar uw bestaande patiënten en anderzijds veel beter vindbaar bent voor nieuwe patiënten. De techniek achter huisarts.info websites heeft bewezen goed vindbaar te zijn door Google's zoekmachine. Daarnaast biedt een huisarts.info website de volgende mogelijkheden.
- Doorverwijzing naar NHG patiëntenbrieven en ziektebeelden
- Foto's van de praktijk en uw medewerkers uploaden naar uw site
- Zelf de kleurstelling en layout van uw website kiezen en pagina's aanmaken
- Routebepaling naar uw praktijk met Google Maps
- Plaatsing van nieuwsberichtjes over uw praktijk op de hoofdpagina

Bij het ontwerp van huisarts.info is rekening gehouden met de verwachtingen van patiënten en de toegankelijkheid van de website voor patiënten. Alle –voor uw patiënt- benodigde informatie is altijd binnen één oogopslag te vinden, zelfs voor slechtzienden. HuisartsenHulp zal de komende tijd huisarts.info blijven door ontwikkelen waardoor in de nabije toekomst functies als online inschrijven, online afspraken maken, e-consulten en nieuwsbrieven beschikbaar komen voor huisarts.info klanten. Daarnaast is HuisartsenHulp 24 uur per dag bereikbaar voor uw vragen en opmerkingen over het gebruik van uw website.